Mimořádné opatření - návštěvy klientů

23. 09. 2020
Důležité informace pro návštěvy klientů:
 Na základě nařízení krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 6/2020:
se všem poskytovatelům sociálních služeb na území Středočeského kraje se důrazně doporučuje omezit přijímání návštěv třetích osob v zařízeních soc. služeb ( podle § 34, zákona č. 108/2006 Sb.) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, pouze na tyto případy:
        •  návštěv nezletilých uživatelů sociálních služeb
        •  návštěvy uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností
        •  návštěvy uživatelů sociálních služeb v termálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Tudíž od 23.9.2020 budou probíhat návštěvy v areálu Červený Mlýn Všestudy podle následujících podmínek a opatření:

Návštěvní hodiny: Po - Ne : 10:00 - 12:00 
                                               14:00 - 16:00


• Navštívit klienta mohou jen 2 osoby a bez přítomnosti dětí

• Vstup je umožněn návštěvám jen přes hlavní vchod a prosíme ZVONIT NA ZVONEK!!!

• Při vstupu provede návštěva:
                                               - desinfekci rukou
                                               - vyplní čestné prohlášení 


• Přítomnost návštěvy zapíše zaměstnanec do evidence návštěv

Návštěva bude mít po celou dobu nasazenou roušku a rukavice

• Pro návštěvu využijte venkovní prostory

Pokud se necítíte dobře, nebo jste nachlazeni, odložte prosím návštěvu na později

Vzhledem k aktuální situaci důrazně nedoporučujeme dlouhodobé návštěvy klientů mimo naše zařízení

Návštěva je povinna v zájmu ochrany zdraví všech osob respektovat výše uvedená opatření. 
Při nedodržení, nebo porušování bude návštěva vyzvána k jejímu ukončení a opuštění areálu!!!
                                                                                      Děkujeme za pochopení

Další důležitá oznámení