Nařízení ředitelky pro možnost návštěv v zařízení od 01.02.2021

01. 02. 2022
Nařízení ředitelky Červeného Mlýna Všestudy
od 01.02.2022
 
Vzhledem k narůstajícímu výskytu onemocnění Covid-19, dochází od úterý 01.02.2022  k zákazu návštěv dětí do 12ti let, které se dle mimořádného opatření nemusí prokazovat testem.
Výjimka z tohoto zákazu může být umožněna jen v případě předložení Potvrzení o absolvování testu PCR (platnost 3 dny).
 
Ostatní návštěvy dále prokazují svoji bezinfekčnost:
  • Národním certifikátem dokládající kompletní vakcinaci (14. dnů od aplikace),
  • Národním certifikátem dokládající prodělané onemocnění a jeho ochrannou lhůtu 180 dnů,
  • Potvrzení o absolvování testu PCR (platnost 3 dny),
  • Potvrzení o absolvování testu RT (antigenní test -platnost 1 den).
 
Všechny návštěvy, které svou bezinfekčnost prokáží Národním certifikátem dokládající kompletní vakcinaci jsou povinni se v zařízení Červený Mlýn Všestudy podstoupit před vlastní návštěvou antigenní test.
 
Odůvodnění:
Epidemiologická situace ve výskytu onemocnění Covid-19 na území ČR se zhoršila.
Všichni zaměstnanci jsou v našem zařízení pravidelně testováni podle platného mimořádného opatření MZDR, kde je domovům pro seniory a dalším zařízením v pobytové formě nařízeno testovat klienty a zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty pravidelně jedenkrát za 7 dní.
Nadále se snažíme o maximální ochranu klientů i zaměstnanců.
Důležitý je však zejména zodpovědný přístup k dodržování takto nastavených pravidel.
 
Nařízení ředitelky nabývá účinnosti od 01.02.2022 do odvolání.
 

Dokumenty ke stažení