Nařízení ředitelky pro možnost návštěv v zařízení od 30.11.2021

30. 11. 2021
 
 
                                                                                        
Nařízení ředitelky Červeného Mlýna Všestudy
od 30.11.2021
 
Vzhledem k narůstajícímu výskytu onemocnění Covid-19, dochází od úterý 30.11.2021  k zákazu návštěv dětí do 12ti let, které se dle mimořádného opatření nemusí prokazovat testem.
Výjimka z tohoto zákazu může být umožněna jen v případě předložení Potvrzení o absolvování testu PCR (platnost 3 dny).
 
Ostatní návštěvy dále prokazují svoji bezinfekčnost:
  • Národním certifikátem dokládající kompletní vakcinaci (14. dnů od aplikace),
  • Národním certifikátem dokládající prodělané onemocnění a jeho ochrannou lhůtu 180 dnů,
  • Potvrzení o absolvování testu PCR (platnost 3 dny),
  • Potvrzení o absolvování testu RT (antigenní test -platnost 1 den).
 
Všechny návštěvy, které svou bezinfekčnost prokáží Národním certifikátem dokládající kompletní vakcinaci jsou povinni se v zařízení Červený Mlýn Všestudy podstoupit před vlastní návštěvou antigenní test.
 
Odůvodnění:
Epidemiologická situace ve výskytu onemocnění Covid-19 na území ČR se dramaticky zhoršila.
Neočkovaní zaměstnanci jsou v našem zařízení pravidelně testováni podle platného mimořádného opatření MZDR, kde je domovům pro seniory a dalším zařízením v pobytové formě nařízeno testovat klienty a zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty pravidelně jedenkrát za 7 dní.
V současné době provádíme i screening očkovaných zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že je situace vážná, se snažíme o maximální ochranu klientů i zaměstnanců.
Důležitý je však zejména zodpovědný přístup k dodržování takto nastavených pravidel.
 
Nařízení ředitelky nabývá účinnosti od 30.11.2021 do 31.12.2021.
 
Ve Všestudech, 30.11.2021
 
Mgr. Aneta Heřmanová, DiS.
ředitelka ČMV