PRAVIDLA NÁVŠTĚV OD 9.7.2021

20. 07. 2021

 
S platností od 09. 07. 2021 jsou pravidla pro návštěvy v našem domově následující:
 
 1. Na návštěvu nyní můžete přijít kdykoliv od pondělí do neděle v časech od 7:00 – 19:00 bez předchozího objednání.
 
 1. Na návštěvu za jedním klientem může přijít v jeden čas více osob (stále však dbejte na epidemiologická doporučení).
 
 1. Na návštěvu mohou přijít i děti jakéhokoliv věku.
 
Podmínky pro umožnění návštěvy
 
Všechny osoby, které půjdou na návštěvu za klientem jak do vnitřních, tak i venkovních prostor se:
 
 • Musí nahlásit na ošetřovně domova a podepsat potřebné dokumenty (při každé návštěvě).
 • Musí prokázat jedním z níže uvedených způsobů (dospělí a děti od 3 let):
  • negativním PCR testem na přítomnost antigenu viru/viru SARS CoV - 2, který není starší než 7 dnů (postačí doklad ze zaměstnání, kde bude uvedeno jméno osoby, název zaměstnavatele + razítko, druh testu, datum provedení testu a výsledek testu).
  • negativním POC testem na přítomnost antigenu viru/viru SARS CoV - 2, který není starší než 72 hodin (postačí doklad ze zaměstnání, kde bude uvedeno jméno osoby, název zaměstnavatele + razítko, druh testu, datum provedení testu a výsledek testu).
  • Národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 a od očkování uplynulo:
 1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní
 2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • laboratorním potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19 (do 180 dní od prvního pozitivního testu na přítomnost nemoci).
  • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,
  • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
 
 • Dospělí jsou povinni mít zakryté dýchací cesty respirátorem FFP2 či KN95 bez výdechového filtru, a to po celou dobu návštěvy.
 
 • Děti od 3 do 15 let věku jsou povinny mít zakryté dýchací cesty jakýmkoli způsobem, který zabraňuje šíření kapének, a to po celou dobu návštěvy.
 
 • Děti do 3 let nejsou povinny mít zakryté dýchací cesty a nejsou povinny absolvovat test na přítomnost viru.
 
 • V případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele.
 
 
 
Vezměte na vědomí:
 • že nebude umožněna návštěva osobě, která nesplní výše uvedená kritéria a která v době příchodu bude vykazovat jeden či více známých příznaků onemocnění Covid-19,
 
 • není možné občerstvení přinesené s sebou konzumovat ve vnitřních prostorech domova. Toto je možné pouze v prostorech venkovních.
 
 
 
DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ VŠECH VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL!