Pravidla pro umožnění vstupu návštěvníků do Domova pro seniory

04. 12. 2020

PRAVIDLA PRO UMOŽNĚNÍ VSTUPU NÁVŠTĚVNÍKŮ DO DOMOVA SENIORŮ ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY Pro návštěvy jsou vyhrazeny tyto návštěvní hodiny :
 úterý, čtvrtek a sobota od 9:00 do 11:00 a od 16:30 do 18:30 hodin (včetně opuštění budovy)

Termín návštěvy je nutné si předem zarezervovat prostřednictvím telefonu na sesternu 315 781 313 každý den od 7:00 do 14:00 hodin. Nebude-li návštěvník objednán, musí vyčkat mimo budovu na čas, který nemá nikdo zamluven. 

Návštěvníkům doporučujeme se předem informovat na telefonním čísle 602 746 782, zda zdravotní stav klienta umožňuje vykonání návštěvy. U klientů, kteří jsou pozitivně testováni na COVID-19, nebo jsou v karanténě není návštěva možná. 

Červený Mlýn Všestudy nebude provádět testování třetích osob z důvodu nedostatku personální kapacity. Seznam nejbližších odběrových míst je zveřejněn níže.

Návštěva je podmíněna doložením dokladu o absolvování RT-PCR vyšetření, nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, nebo předložení dokladu o prodělání onemocnění COVID-19 v uplynulých 90 dnech. 

Návštěvník musí vyplnit prohlášení, které mu bude předloženo v zařízení.

Doporučená délka návštěvy je maximálně 60 minut. 

Počet návštěvníků je omezen na jednu dospělou osobu k určitému klientovi denně.

Návštěvníci musí mít  tyto ochranné pomůcky :  respirátor FFP2,  rukavice, plášť a návleky na boty. Upozorňujeme, že respirátor FFP2 účinně chrání maximálně 4 hodiny.

Návštěvníci jsou povinni mít ochranné pomůcky nasazené po celou dobu návštěvy. V případě, že bude zjištěno, že návštěvník tuto povinnost porušuje, bude návštěva ukončena.

Navštěvovaní klienti budou mít dle jejich psychických i fyzických možností na ústech a nose ochranou roušku. Rouška bude dle možností nasazena i klientovi, který bude přítomen návštěvy spolubydlícího na dvoulůžkovém či vícelůžkovém pokoji. 

Návštěvníci se při návštěvě zdržují pouze v prostorách určených pro návštěvy, nevychází do ostatních společných prostor. 

Zde odkaz na seznam všech odběrových míst https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/