Domov pro seniory


typ sociální služby

Domov pro seniory poskytuje pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

​ostatní služby


 
 • Základní sociální poradenství
 • Ubytování (včetně praní a žehlení prádla)
 • Stravování (včetně rozvozu obědů po okolí)
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zdravotní a lékařská péče (praktický lékař dochází 1x týdně)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti (např. trénování paměti, sportovní hry, promítání filmů...)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Cílem našeho domova je zajistit podmínky k naplňování individuálních potřeb klientů, zajistit jim důstojné a spokojené stáří.
Mgr. Aneta Heřmanová, DiS
Ředitelka

Služby neposkytujeme pokud:

 • je naplněna kapacita domova.
 • žadateli byla diagnostikována Alzheimerova choroba nebo jiná forma duševního onemocnění

Kontaktujte nás