Vše co se týká žádostí vyřizuje naše sociální pracovnice
 
 
 • Sociální pracovnice reaguje písemně nebo ústně na dotazy zájemce a sdělí mu základní informace o:
 • domově s možností prohlídky Domova
 • postupu podání žádosti,
 • hodnocení žádostí,
 • nabídne možnost smluvení termínu osobní návštěvy,
 • Při osobním kontaktu zjišťuje sociální pracovnice se zájemcem o službu
 • potřeby a zájmy zájemce v Domově
 • představí zájemci v Domově poskytované služby
 • Jak si podat žádost ? 

 1. Podání žádosti: Nejdříve podáte ,,Žádost o poskytování sociální služby“, kterou naleznete v sekci Dokumenty, nebo si ji můžete vyzvednout na recepci Domova. Žádost můžete podat poštou, elektronicky emailem, nebo osobně.
 2. Zpracování žádosti: Po doručení žádost zařadíme do pořadníku a zašleme vám písemné vyrozumění. Pokud vaše žádost nebude splňovat zákonné podmínky k umístění do vámi zvolené služby, o této skutečnosti vás okamžitě písemně vyrozumíme, včetně zdůvodnění. V tomto případě Vám poskytneme informace o možnostech řešení vaší situace. Zařadíme-li vaši žádost do naší evidence, budeme ji žádost evidovat maximálně po dobu 5 let od posledního kontaktu s vámi. Jednou ročně budete vyzváni k aktualizaci vaší žádosti (viz ,,Aktualizace žádosti o poskytování sociální služby“ v sekci Dokumenty). Jakékoliv změny, které u vás nastanou, byste nám měli neprodleně písemně sdělit.
 3. Výběr žadatele:  Přihlížíme k momentální situaci každého žadatele. Sociální pracovnice, na základě vašeho souhlasu s umístěním, provede spolu s vedoucí zdravotně-sociálního úseku „Sociální šetření“ (ve vaší domácnosti, popř. ve zdravotnickém nebo jiném zařízení, ve kterém jste umístěni). Po provedeném šetření a po dodání vyplněného formuláře „Vyjádření lékaře“ posoudí svolaná Komise pro výběr nového klienta, zda splňujete podmínky umístění do vybrané služby.

 

Související témata