PRAVIDLA NÁVŠTĚV OD 22.11.2021

22. 11. 2021
PRAVIDLA NÁVŠTĚV OD 22.11.2021
 
S platností od 22. 11. 2021 (v souladu Mimořádným opatřením č.j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN) jsou pravidla pro návštěvy v našem domově následující:
 
 1. Na návštěvu nyní můžete přijít celoročně od pondělí do neděle v časech od 13:00 – 17:00 hodin. Pokud návštěvník potřebuje navštívit klienta mimo tuto stanovenou dobu je nezbytné, aby svou návštěvu dopředu nahlásil personálu přímé péče na tel. 602 746 782.
 
 1. Na návštěvu za jedním klientem může přijít v jeden čas více osob (stále však dbejte na epidemiologická doporučení).
 
 1. Na návštěvu mohou přijít i děti jakéhokoliv věku.
 
Podmínky pro umožnění návštěvy
 
Všechny osoby, které půjdou na návštěvu za klientem jak do vnitřních, tak i venkovních prostor:
 
 • Nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19
 • Musí nahlásit na ošetřovně domova a podepsat potřebné dokumenty (při každé návštěvě).
 • Dospělí, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, se musí prokázat jedním z níže uvedených způsobů:
  • negativním PCR testem na přítomnost antigenu viru/viru SARS CoV - 2, který není starší než 3 dnů (72 hodin).
  • negativním POC testem na přítomnost antigenu viru/viru SARS CoV - 2, který není starší než 24 hodin.
  • Národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 a od očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu.:
 • laboratorním potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19 (do 180 dní od prvního pozitivního testu na přítomnost nemoci).
 • Dospělí  a děti nad 15 let jsou povinni mít zakryté dýchací cesty respirátorem FFP2 či KN95 bez výdechového filtru, a to po celou dobu návštěvy.
 
 • Děti od 2 do 15 let věku jsou povinny mít zakryté dýchací cesty chirurgickou rouškou, a to po celou dobu návštěvy.
 
 • Děti do 2 let nejsou povinny mít zakryté dýchací cesty.
 
 • V případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele.
 
Vezměte na vědomí:
 • že nebude umožněna návštěva osobě, která nesplní výše uvedená kritéria a která v době příchodu bude vykazovat jeden či více známých příznaků onemocnění Covid-19,
 
 • není možné občerstvení přinesené s sebou konzumovat ve vnitřních prostorech domova. Toto je možné pouze v prostorech venkovních.
 
 
 
DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ VŠECH VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL!